Tuyển dụng

Home / Tuyển dụng

Coffee Excel là ai?

Đến với Coffee Excel không chỉ đến với một website về Excel, về Tin học văn phòng hay về kế, kiểm, tài chính mà là một nơi chia sẽ chuyện đời, chuyện nghề, chuyện Excel, chuyện công việc, chuyện liên quan đến người tính hoặc cũng có thể xem là kẻ thù muôn thủ của dân văn phòng – Excel và các ứng dụng văn phòng có liên quan.

Coffee Excel cũng là một địa chỉ giáo dục đáng tin cậy hướng đến các kỹ năng Excel, Tin học Văn phòng cho nhóm ngành kế toán, kiểm toán, tài chính cũng như các kiến thức chuyên môn ngành khác

Vị trí tuyển dụng

1. Part-time Business Development – Chuyên viên phát triển kinh doanh bán thời gian (BD001)

Cách thức ứng tuyển

Hãy xem chi tiết về cách thức ứng tuyển tại link tuyển dụng nhé.

Coffee Excel Recruitment