Thủ thuật Excel: Tô màu xen kẽ dòng trong Excel

Home / Excel / Thủ thuật Excel: Tô màu xen kẽ dòng trong Excel

Trong Microsoft Powerpoint, chúng ta có tính năng tự động tô màu xen kẽ dòng. Hôm nay, hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu cách tự động Tô màu xen kẽ dòng trong Excel nhé.

Để Tô màu xen kẽ dòng trong Excel, chúng ta có 2 cách như sau:

Sử dụng tính năng Format As Table

Tính năng Format As Table giúp chúng ta định dạng vùng dự liệu của chúng ta dưới dạng 1 bảng thống nhất với tên gọi và định dạng chung trong bảng này. Trong các định dạng (Format) của bảng, có một nhóm các định dạng mà Excel tự động định dạng Tô màu xen kẽ dòng sẵn cho chúng ta.

Để sử dụng tính năng Format As Table, chúng ta làm như sau:

Bước 1: Chọn bảng dữ liệu chúng ta cần định dạng

Bước 2: Vào [Ribbon] Home -> Group Styles -> Format as Table và chọn kiểu định dạng mà chúng ta muốn

Tô màu xen kẽ dòng trong Excel - Format as Table

Tô màu xen kẽ dòng trong Excel bằng Conditional Formatting

Cách thứ 2 để Tô màu xen kẽ dòng trong Excel là sử dụng tính năng Conditional Formatting, định dạng có điều kiện. Ý tưởng ở đây là cứ những dòng nào có số thự tự dòng không chia hết cho 2 sẽ được tô màu. Như vậy, các dòng sẽ được tô màu xen kẽ nhau.

Để thực hiện, chúng ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn bảng dữ liệu chúng ta cần định dạng

Bước 2: Vào [Ribbon] Home -> Conditional Formatting -> New Rules

Tô màu xen kẽ dòng trong Excel - Conditional Formatting

Bước 3: Chọn dòng Use a Formula to determine which cells to format

Bước 4: Nhập vào công thức:

=MOD(ROW(),2) = 1

Công thức này sẽ lấy số thứ tự dòng chia 2, nếu không chia hết cho 2 thì đây là dòng có số thứ tự là lẻ, dòng này sẽ được tô màu

Bước 5: Nhấn nút Format và chọn định dạng, tô màu như chúng ta mong muốn -> OK -> OK.

Tô màu xen kẽ dòng trong Excel - Conditional Formatting

Tương tự như vậy, nếu muốn dòng còn lại (dòng chẵn) tô màu khác, chúng ta cũng làm như trên, sử dụng hàm:

=MOD(ROW(),2) = 0

Và chọn màu khác

Như vậy, chúng ta đã biết được 2 cách Tô màu xen kẽ dòng trong Excel rồi nhé cả nhà.

Nguồn: Excel off the Grid

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel