THAY THẾ ĐỊNH DẠNG BẰNG ĐỊNH DẠNG KHÁC TRONG EXCEL

Home / Excel / THAY THẾ ĐỊNH DẠNG BẰNG ĐỊNH DẠNG KHÁC TRONG EXCEL

Đôi khi, trong quá trình làm việc với Excel, chúng ta có nhu cầu Thay thế định dạng này bằng 1 định dạng khác.

Ví dụ ở đây, chúng ta sẽ Replace tất cả những đoạn văn bản in đậm thành màu đỏ. Chúng ta có thể sử dụng tính năng Replace All.

Ví dụ, chúng ta có bảng sau đây:

Thay thế định dạng

Để thay thể định dạng trong cột in đậm thành màu đỏ, chúng ta làm như sau:

Bước 1: Vào [Ribbon] Home -> Find & Select -> Replace

Thay thế định dạng

Thay thế định dạng

Bước 2: Chọn Options trong cửa sổ Find and Replace

Thay thế định dạng

Bước 3: Chọn Format sau đó chọn định dạng cần thay thế (Bold) ở mục Find what

Thay thế định dạng

Thay thế định dạng

Bước 4: Chọn Format sau đó chọn định dạng cần thay thế (Red) ở mục Replace with

Thay thế định dạng

Thay thế định dạng

Bước 5: Sau đó chúng ta chọn Replace All để thay thế toàn bộ các đoạn có định dạng in đậm thành màu đỏ.

Thay thế định dạng

Lúc này, chúng ta có kết quả như sau:

Thay thế định dạng

Nguồn: Acuity Training

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS - ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 3)
KHÓA Ô (LOCK CELLS) TRONG EXCEL

Bài viết liên quan