KHÓA Ô (LOCK CELLS) TRONG EXCEL

Home / Excel / KHÓA Ô (LOCK CELLS) TRONG EXCEL

Trong quá trình sử dụng, chúng ta có nhu cầu khóa ô (Lock Cells) trong Excel, bài viết hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về cách khóa ô (Lock Cells) trong Excel nhé.

Ví dụ, chúng ta có 3 ô sau:

Lock cells

Ý tưởng là chúng ta sẽ thiết lập cho ô tính của chúng ta là “Locked” hay “Unlocked”

Để Lock cells trong Excel, chúng ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở khóa tất cả các ô

  1. Chọn toàn bộ Worksheet

Lock cells

  1. Mở cửa sổ Format Cells bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1
  2. Vào thẻ Protection, và bỏ chọn ô Locked. Điều này để đảm bảo không có ô nào trong worksheet của chúng ta đang được chọn là Locked.

Lock cells

Bước 2: Khóa ô (Lock Cells) cần khóa

  1. Click chuột phải vào ô cần khóa và chọn Format Cells

Lock cells

  1. Vào thẻ Protection, check vào ô Locked để thiết lập ô được chọn là ô sẽ được khóa

Lock cells

Bước 3: Protect Sheet

  1. Chúng ta Protect Sheet bằng cách click chuột phải vào Sheet và chọn Protect Sheet

Lock cells

  1. Nhập mật khẩu, chọn Select Locked Cells và chọn Select unlocked cells.

Lock cells

  1. Nhập lại mật khẩu lần 2 -> OK

Lock cells

Lúc này, khi chúng ta thử sửa ô đã bị khóa thì Excel sẽ không cho phép và sẽ nhận thông báo sau.

Lock cells

Nguồn: Acuity Training

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

THAY THẾ ĐỊNH DẠNG BẰNG ĐỊNH DẠNG KHÁC TRONG EXCEL
Hàm Excel nâng cao dành cho cơ sở dữ liệu

Bài viết liên quan