Thủ thuật Excel: In tiêu đề lặp lại trong Excel

Home / Excel / Thủ thuật Excel: In tiêu đề lặp lại trong Excel

Trong quá trình đi làm, có trường hợp chúng ta cần in 1 file Excel dài thành nhiều trang. Lúc này, chúng ta cần In tiêu đề lặp lại trong Excel để có thể thấy tiêu đề trên nhiều trang.

Hãy đọc bài viết này của Coffee Excel để tìm hiểu cách In tiêu đề lặp lại trong Excel nhé cả nhà.

Để In tiêu đề lặp lại trong Excel, chúng ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Chúng ta phải thiết lập vùng cần in bằng cách vào [Ribbon] Page Layout, Group Page Setup, Print Area, Set Print Area

In tiêu đề lặp lại trong Excel - Set Print Area

Bước 2: Vào [Ribbon] Page Layout, Group Page Setup, Print, Print Titles

In tiêu đề lặp lại trong Excel - Print Titles

Bước 3: Trong cửa sổ Page Setup, trong khung Rows to repeat at top, chúng ta nhập những dòng cần lập lại vào.

In tiêu đề lặp lại trong Excel - Row to Repeat at Top

Ví dụ như trong hình của chúng ta, chúng ta muốn lặp lại dòng đầu thì sẽ nhập vài $1:$1. Chúng ta cũng có thể nhập vào nút bên phải của ô để chọn thay vì gõ

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể chọn thêm cột để lặp lại khi in 1 bảng tính có chiều ngang rộng bằng cách tương tự.

Nguồn: Acuity Training – Myexcelonline.com

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Quà tặng từ Coffee Excel: Microsoft Excel Dashboard and Reports
Danh sách và ý nghĩa TOP 7 các thông báo lỗi trong Excel

Bài viết liên quan