Thủ thuật Excel: Định dạng nhiều đồ thị trong Excel

Home / Excel / Thủ thuật Excel: Định dạng nhiều đồ thị trong Excel

Trong mốt số trường hợp, chúng ta vẽ khoảng…1 chục hoặc vài chục đồ thị trong Excel để phục vụ mục đích trình bày (copy sang Powerpoint chẳng hạn). Để đảm bảm tính chuyên nghiệp của việc trình bày thì các đồ thị này thường cần được định dạng theo 1 kiểu thống nhất.

Ngoài ra, còn có trường hợp khi đã hoàn thành file trình bày, có ai đó…Sếp chẳng hạn muốn đổi định dạng thì lúc này chúng ta phải…”lọ mọ” ngồi định dạng lại toàn bộ các đồ thị trong file.

Thật may mắn là, Excel đã nghĩ tới trường hợp này và có 1 tính năng là “Sao chép định dạng” của đồ thị tương tự như định dạng ô. Và như vậy, một công việc nhàm chán mất cỡ 30 phút tới 1 tiếng giờ chỉ còn tốn… 2 – 5 phút.

Để định dạng đồ thị nhanh trong Excel, chúng ta làm các bước sau:

Bước 1: Chọn đồ thị chúng ta cần sao chép định dạng

Định dạng nhiều đồ thị

Bước 2: Chọn thẻ [Ribbon] Home, Copy

Định dạng nhiều đồ thị

Bước 3: Chọn thẻ [Ribbon] Home, Paste (mũi tên bên dưới nút Paste), Paste Special

Định dạng nhiều đồ thị

  • Chọn Formats -> OK

Định dạng nhiều đồ thị

Và đây là kết quả. Chúng ta chỉ cần lập lại bước 3 chừng chục lần nữa hoặc chọn 20 chart cùng lúc và Paste 1 lần là xong

Định dạng nhiều đồ thị

Nguồn: Dịch từ Excel Off the Grid

Dịch và hiệu đính: Coffee Excel