Quà tặng từ Coffee Excel: Excel Formulas and Functions for Dummies

Home / Tài liệu / Quà tặng từ Coffee Excel: Excel Formulas and Functions for Dummies

Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là quyển sách “Excel Formulas and Functions for Dummies” của nhà xuất bản Wiley. Bộ sách… For Dummies của Nhà xuất bản Wiley vẫn luôn là một trong những bộ sách tốt nhất để chúng ta có thể học một cái gì đó và quyển “Excel Formulas and Functions for Dummies” sẽ dẫn chúng ta vào thế giới Hàm Excel từ cơ bản đến cao cấp.

Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì cả nhà xem giúp Coffee Excel trong folder SpamJunk EmailQuảng cáoAdvertising nhé cả nhà ơi.

Đăng ký để nhận Quà tặng “Excel Formulas and Functions” – Hàm Excel – từ Coffee Excel

* thông tin bắt buộc
Quà tặng từ Coffee Excel: 101 Ready to Use Excel Formulas - Hàm Excel
Quà tặng từ Coffee Excel - Excel 2007/2010 Time Saving Tips and Tricks

Bài viết liên quan

Professionals in Finance, Accounting, Auditing. A financial, accounting, auditing Excel lovers.