Quà tặng từ Coffee Excel: Microsoft Excel Dashboard and Reports

Home / Excel / Quà tặng từ Coffee Excel: Microsoft Excel Dashboard and Reports

Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là file sách “Microsoft Excel Dashboards and Reports” của tác giả Michael Alexander và John Walkenbach của nhà xuất bản Willey. Đây là 2 tác giả nổi tiếng với những sách về Excel và Finance, Accounting, Auditing nhất, nhà xuất bản Willey cũng là nhà xuất bản nổi tiếng về sách Excel và sách Finance, Account, Auditing – nhất là bộ “xxx for Dummies” – Ví dụ như: “VBA for Dummies”.

Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì cả nhà xem giúp Coffee Excel trong folder SpamJunk EmailQuảng cáoAdvertising nhé cả nhà ơi.

Đăng ký nhận Quà tặng từ Coffee Excel |

Microsoft Excel: Dashboards and Reports

* Thông tin bắt buộcThủ thuật Excel: Top 3 thủ thuật bàn phím trong Excel
Thủ thuật Excel: In tiêu đề lặp lại trong Excel

Bài viết liên quan