Quà tặng từ Coffee Excel – Đồ thị Excel 2013-2016

Home / Tài liệu / Quà tặng từ Coffee Excel – Đồ thị Excel 2013-2016

Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là quyển sách “Đồ thị Excel 2013-2016” của Diễn đàn giaiphapexcel.

Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì cả nhà xem giúp Coffee Excel trong folder SpamJunk EmailQuảng cáoAdvertising nhé cả nhà ơi.

 

Đăng ký để nhận Quà tặng từ Coffee Excel

* thông tin bắt buộc