Công cụ Excel: Watch Window – Theo dõi ô trong Excel

Home / Excel / Công cụ Excel: Watch Window – Theo dõi ô trong Excel

Trong quá trình làm việc với bảng tính lớn trong Excel, đôi khi chúng ta thao tác với 1 hoặc 1 số ô và muốn xem kết quả cảu 1 hoặc 1 số ô khác ở…tít xa xôi. Lúc này, công cụ Watch Window giúp chúng ta theo dõi các ô cần thiết trong khi thao tác với bảng tính.

Để sử dụng công cụ Watch Window, chúng ta làm các bước sau:

Bước 1: Vào [Ribbon] Formulas, Group Formula Auditing, Watch Window

Bước 2: Chọn ô hoặc vùng mà chúng ta muốn “theo dõi” -> OK

Watch Window

Chúng ta sẽ thấy 1 vùng mới xuất hiện sẽ thể hiện giá trị của ô chúng ta muốn theo dõi (giá trị thực). Lúc này, chúng ta có thể kéo vùng này đến vị trí mà chúng ta muốn để có thể theo dõi ô mà chúng ta cần theo dõi.

Watch Window

Ứng dụng: Watch Window có thể được ứng dụng để theo dõi 1 ô và phát hiện ngay khi chúng ta sửa đổi giá trị dẫn đến lỗi về mặt cú pháp của ô mà chúng ta quan tâm. Nếu được sử dụng 1 cách hợp lý, Watch Window sẽ là 1 công cụ khá mạnh trong Excel với nhiều ứng dụng thú vị.

Nguồn: Acuity Training – Myexcelonline.com

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Công cụ Excel: Evaluate Formula – Công cụ Debug hàm trong Excel
Quà tặng từ Coffee Excel: 100 phím tắt Excel 2013

Bài viết liên quan

Professionals in Finance, Accounting, Auditing. A financial, accounting, auditing Excel lovers.

Read more:
Mật khẩu file Excel
CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU FILE EXCEL

Trong công việc hàng ngày, đòi hỏi bạn phải thường xuyên  làm việc với bảng tính excel  nhưng bạn lo...

Close