Phần 5: Liên kết nhiều Pivot Table vào sử dụng cùng 1 Slicer

Home / Excel / Phần 5: Liên kết nhiều Pivot Table vào sử dụng cùng 1 Slicer

Trong quá trình tìm hiểu về tính năng Slicer, các Ad của Coffee Excel vẫn tự hỏi là có cách nào để chọn trong 1 slicer thôi nhưng sẽ có tác dụng filter trong nhiều bảng Pivot Table cùng 1 lúc. Và như hiểu được nhu cầu của người dùng, Excel đã có sẵn tính năng này. Hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu tính năng link nhiều slicers này qua Phần 5 của Series: Excel Pivot Table Slicers – Phần 5:  Liên kết nhiều Pivot Table vào sử dụng cùng 1 Slicer cả nhà nhé.

Các bài viết khác của Series: Excel Pivot Table Slicers

Phần 1: Giới thiệu Slicers trong Pivot Table

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng Slicers

Phần 3: Chuyển Slicers thành nhiều cột

Phần 4: Kiểu dáng và Định dạng Slicers

Để tìm hiểu tính năng này, trước tiên, chúng ta thử tạo 2 Pivot Table và 2 Slicer riêng lẻ cho từng Pivot Table nhé.

Bước 1: Tạo PivotTable#1 và tạo Slicer#1 với cột để Filter là cột Month

link nhiều slicers

link nhiều slicers

link nhiều slicers

link nhiều slicers

Bước 2: Tạo PivotTable#2 và tạo Slicer#2 với cột để Filter là cột Year

link nhiều slicers

link nhiều slicers

link nhiều slicers

link nhiều slicers

Bây giờ, ý tưởng của chúng ta là khi chúng ta chọn Month hoặc Year ở bất cứ Slicer nào cũng sẽ ảnh hưởng (Filter) cả 2 Pivot Table.

Ý tưởng là chúng ta sẽ làm cho Slicer#1 kết nối với PivotTable#2 và ngược lại làm cho Slicer#2 kết nối với PivotTable#1

link nhiều slicers

Để làm như vậy, chúng ta tiếp tục các bước sau.

Bước 3: Nhấp chuột phải lên Slicer#1 và chọn Report Connection

link nhiều slicers

Sau đó, chúng ta chọn PivotTable#2 như hình sau

link nhiều slicers

Bước 4: Tương tư, chúng ta cũng làm ngược lại với Slicer#2 và kết nối với PivotTable#1 như sau:

link nhiều slicers

link nhiều slicers

Như vậy, khi chúng ta chọn ở 1 trong 2 Slicer đều có tác động đến cả 2 Pivot Table các Slicer này đã được kết nối với cả 2 Pivot Table

link nhiều slicers

Hôm nay đã hết phần 5 của Series: Excel Pivot Table Slicer, hãy đón đọc phần cuối cùng của Series: Excel Pivot Table Slicer – Phần 6: Khóa Pivot Table, của Coffee Excel cả nhà nhé.

Nguồn: Acuity Training – Myexcelonline.com

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Series Navigation<< Phần 4: Kiểu dáng và Định dạng SlicersPhần 6: Khóa Pivot Table >>
Phần 4: Kiểu dáng và Định dạng Slicers
Phần 6: Khóa Pivot Table

Bài viết liên quan

Professionals in Finance, Accounting, Auditing. A financial, accounting, auditing Excel lovers.

Read more:
thủ thuật sử dụng chuột trong Excel
Thủ thuật Excel: Top 10 thủ thuật sử dụng chuột trong Excel (Phần 2)

Tiếp theo bài viết về thủ thuật sử dụng chuột trong Excel kỳ trước. Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục...

Close