Chèn, di chuyển, loại bỏ Dấu ngắt trang in trong Excel 2013

Home / Excel / Chèn, di chuyển, loại bỏ Dấu ngắt trang in trong Excel 2013

Dấu ngắt trang in là các thanh chia có tác dụng ngắt trang tính ra thành các trang riêng lẻ. Microsoft Excel sẽ chèn Dấu ngắt trang in tự động nhưng bạn có thể điều chỉnh Dấu ngắt trang in trong trang tính trước khi in. Coffee Excel sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về Dấu ngắt trang in và cách sử dụng nó.

Ngoài ra, cả nhà mình cũng Coffee Excel học thủ thuật Excel kế toán nhé cả nhà ơi.

Dấu ngắt trang in

1. Chèn dấu ngắt trang:

Bước 1: Chọn bảng tính Excel, nơi bạn cần chèn các ngắt trang.

Bước 2: Chọn View-> Page Break Preview. Bây giờ bạn có thể dễ dàng xem vị trí của các ngắt trang trong bảng tính của bạn.

Dấu ngắt trang in

Bước 3: Thực hiện 1 trong 2 thao tác sau:

– Để chèn ngắt trang theo chiều ngang, hãy chọn hàng bên dưới vị trí bạn muốn chèn ngắt trang.

– Để chèn ngắt trang theo chiều dọc, hãy chọn cột phía bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang

Bước 4: Chọn Page Layout ->Breaks -> Insert Page Break

Dấu ngắt trang in

Lưu ý: Hoặc nếu bạn cần chèn một ngắt trang ngang, hãy chọn hàng bên dưới nơi dấu ngắt sẽ xuất hiện, nhấp chuột phải vào hàng này và chọn Insert Page Break từ danh sách trình đơn.

Nếu bạn cần chèn một ngắt trang dọc, hãy chọn cột bên phải nơi dấu ngắt sẽ xuất hiện. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Insert Page Break.

2. Di chuyển ngắt trang:

Để xác minh đã bật tính năng kéo và thả, hãy làm như sau:

Bước 1: Chọn File -> Options cửa sổ Excel Options hiển ra.

Bước 2: Chọn thẻ Advanced, tick chọn hộp Enable fill handle and sell drag-and-drop và nhấn OK

Dấu ngắt trang in

Để di chuyển một ngắt trang, chỉ cần kéo một vị trí mới.

Lưu ý:.Sau khi bạn di chuyển một ngắt trang tự động, nó sẽ trở thành ngắt trang thủ công.

3. Xoá ngắt trang

Bước 1: Chọn bảng tính Excel, nơi bạn cần chèn các ngắt trang.

Bước 2: Chọn View-> Page Break Preview

Bước 3: Thực hiện 1 trong 2 thao tác sau:

Để xóa bỏ dấu ngắt trang dọc, bạn chọn cột ở bên phải của dấu ngắt trang bạn muốn xóa bỏ.

Để xóa bỏ dấu ngắt trang ngang, bạn chọn hàng ở dưới dấu ngắt trang bạn muốn xóa bỏ.

Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ dấu ngắt trang tự động.

Bước 4: Chọn Page Layout ->Breaks -> Remove Page Break

Dấu ngắt trang in

Hoặc chọn Reset All Page Breaks để xoá tất cả những dấu ngắt trang thủ công được thêm vào.

Chúc các bạn thành công với những thao tác trên và hãy luôn ủng hộ Coffee Excel trogn các bài viết tiếp theo nhé.

Nguồn: Thơ Trần from Coffee Excel

Một vài lỗi trong Excel thường gặp
Xử lý dữ liệu trước khi vẽ biểu đồ

Bài viết liên quan