Warning: Unterminated comment starting line 507 in /home/voadddsdhosting/CoffeeExcel/wp-content/themes/total/inc/total-functions.php on line 507
Series: Pivot Table Slicers - Phần 3: Chuyển Slicers thanh nhiều cột

Phần 3: Chuyển Slicers thành nhiều cột

Home / Excel / Phần 3: Chuyển Slicers thành nhiều cột

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Series: Excel Pivot Table Slicers. Hôm nay, hãy cùng Coffee Excel đón đọc Phần 3: Chuyển Slicers thành nhiều cột cả nhà nhé

Các bài viết khác của Series: Excel Pivot Table Slicers

Phần 1: Giới thiệu Slicers trong Pivot Table

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng Slicers

Như 2 bài viết trước, chúng ta đã biết cách tạo và sử dụng Slicers. Nhưng như các bạn đã thấy, Slicers được tạo ra sẽ có 1 cột đứng duy nhất và khá dài. Điều này đôi lúc làm cho chúng ta khó trình bày Slicers. Hiểu được điều này, Excel có sẵn tính năng để chúng ta lựa chọn hiển thị Slicers thành nhiều cột, sẽ linh hoạt hơn trong việc trình bày.

Để chuyển Slicers thành nhiều cột, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn Slicers của chúng ta

Slicers

Bước 2: Vào [Ribbon], Slicers Options Group, Options, Group Buttons, Column

Slicers

Tại vị trí này, chúng ta điền số cột mà chúng ta muốn Slicers chuyển thành vào. Ví dụ, chúng ta điền vào là 3 cột.

Như vậy, lúc này, chúng ta thấy, Slicers chúng ta chuyển thành 1 vùng có 3 cột được sắp xếp theo thứ tự như hình sau.

Slicers

Như vậy, qua bài viết trên, chúng ta đã biết cách chuyển Slicers của chúng ta sang dạng nhiều cột để chúng ta có thể linh hoạt trong việc trình bày. Nhất là việc trình bày Dashboards khi có nhu cầu tạo Dashboards trong Excel.

Hãy cùng Coffee Excel đón đọc Phần 4 của Series: Excel Pivot Table SlicersKiểu dáng và Định dạng Slicers nhé cả nhà.

Nguồn: Acuity Training – Myexcelonline.com

Series Navigation<< Phần 2: Hướng dẫn sử dụng SlicersPhần 4: Kiểu dáng và Định dạng Slicers >>