Dịch vụ tư vấn mua bán sát nhập (M&A), định giá

Home / Dịch vụ tư vấn mua bán sát nhập (M&A), định giá

Coffee Excel cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ:

• Tư vấn mua bán sát nhập (M&A)

• Dịch vụ định giá (Valuation) cho cả buyside lẫn sellside.

• Dịch vụ Investment Banking