SỬ DỤNG HÀM SUMIFS CỘNG NHIỀU ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL

SỬ DỤNG HÀM SUMIFS CỘNG NHIỀU ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL

Hàm
Nhắc đến hàm SUMIF thì có lẽ không ai trong các bạn còn xa lạ gì với hàm này nữa nhưng còn hàm SUMIFS thì sao? Hàm này có chức năng ra sao và sử dụng nó như thế nào? Trong bài viết này, Coffee Excel sẽ giới thiệu đầy đủ về hàm Sumifs cộng nhiều điều kiện và cũng như hướng dẫn các bạn sử dụng hàm này một cách đơn giản, hiệu quả nhất. Tương tự như hàm SUMIF, hàm SUMIFS là một trong các hàm toán học và lượng giác, có chức năng giúp người dùng cộng tất cả các đối số của nó và đáp ứng được nhiều tiêu chí. Cú pháp: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...) *Giải thích thuật ngữ: Sum_range (bắt buộc): phạm…
Read More
Các hàm Excel nâng cao – hàm tài chính

Các hàm Excel nâng cao – hàm tài chính

Excel, Hàm
Bài viết tổng hợp các hàm tài chính Excel nâng cao, cú pháp và cách sử dụng các hàm tài chính thông dụng nhất trong Excel. Bao gồm các hàm tài chính thường dùng đế tính hiệu quả/khả năng sinh lời của các dự án đầu tư như (NPV, IRR), các hàm tính giá trị hiện tại và giá trị tương lai của dòng tiền (PV, FV) và các hàm Excel nâng cao tính giá trị chiết khấu (DISC) và lãi suất (RATE). HÀM MÔ TẢ Hàm DISC Tính giá trị chiết khấu Hàm FV Tính giá trị dòng tiền trong tương lai Hàm NPV Tính giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư dựa trên dòng tiền và lãi suất chiết khấu Hàm IRR Tính tỷ suất sinh…
Read More
Hàm Excel nâng cao dành cho cơ sở dữ liệu

Hàm Excel nâng cao dành cho cơ sở dữ liệu

Excel, Hàm
Bộ hàm Excel để xử lý cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn làm việc này dễ dàng và hiệu quả. Trong công việc văn phòng, chúng ta thường gặp khó khăn khi xử lý những cơ sở dữ liệu khổng lồ trong Excel.   HÀM CÔNG DỤNG Hàm DSUM Tính tổng 1 trường hay 1 cột trong một cơ sở dữ liệu (CSDL) với điều kiện cho trước. Hàm DPRODUCT Tính tích các giá trị của 1 trường hoặc 1 CSDL với điều kiện cho trước. Hàm DCOUNT Đếm các ô có chứa các số trong một CSDL với điều kiện cho trước. Hàm DCOUNTA Đếm các ô không trống trong một CSDL với điều kiện cho trước. Hàm DAVERAGE Tính giá  trị trung bình trong một trường (cột) trong…
Read More
Cách dùng hàm COUNTIF và COUNIFS để đếm nhiều điều kiện

Cách dùng hàm COUNTIF và COUNIFS để đếm nhiều điều kiện

Excel, Hàm
Trong bài viết này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng công thức COUNTIFS và COUNTIF để đếm nhiều điều kiện dựa trên thuật logic AND và OR. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều ví dụ với các kiểu dữ liệu khác nhau – số, ngày tháng, text và ô chứa dữ liệu. CÔNG THỨC HÀM COUNTIFS =COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1, [Criteria_range2, Criteria2]…) Criteria_range1 – xác định phạm vi đầu tiên áp dụng điều kiện đầu tiên (criteria1), bắt buộc. Criteria1 – đặt điều kiện cho dạng số, ô tham chiếu, chuỗi văn bản, một mảng hoặc một hàm Excel khác, bắt buộc. Tiêu chí này xác định những ô tính nào sẽ được đếm và có thể biểu diễn là 10, “<=32”, A6, “sweets”. [Criteria_range2, Criteria2]… – đây…
Read More