Thủ thuật Excel: Tự động mở file khi khởi động Excel

Home / Thủ thuật / Thủ thuật Excel: Tự động mở file khi khởi động Excel
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn Excel Tự động mở file khi khởi động Excel vì file đó chúng ta cần sử dụng. Qua bài viết này, Coffee Excel sẽ miêu tả các Tự động mở file khi khởi động Excel.

Ý tưởng Tự động mở file khi khởi động Excel

Ý tưởng ở đây là, chúng ta sẽ lưu file Excel hoặc shortcut của file Excel trong một thư mục (folder) mặc định của Excel là Startup Folder hoặc định nghĩa 1 thư mục nào đó của chúng ta là Startup Folder là được.

Vấn đề ở đây là làm sao chúng ta xác định folder nào là Startup Folder của Excel hoặc định nghĩa Startup Folder của Excel như thế nào.

Xác định/tạo Startup Folder của Excel

Như ở trên, chúng ta có 2 cách:

Cách 1: Sử dụng Startup Folder mặc định của Excel

Cách 2: Tạo Startup Folder mới để lưu tập tin

Sử dụng Startup Folder mặc định của Excel

Chúng ta tìm Startup Folder mặc định của Excel trong Trust Locations của Excel như sau.

Chúng ta mở Trust Locations của Excel như sau:

[Ribbon] File -> Options -> Trust Center -> Trust Center Settings… -> Trusted Locations

Tự động mở file khi khởi động Excel - Trusted Locations

Chúng ta thấy, trong phần có DescriptionExcel default location: User Startup chính là Startup Folder mặc định của Excel. Chúng ta chỉ cần lưu đường dẫn đó lại, sau này, những file hoặc shortcut của file Excel trong folder này sẽ được Tự động mở file khi khởi động Excel.

Định nghĩa Startup Folder mới

Cách thứ 2, chúng ta định nghĩa một Startup Folder mới sẽ là folder khởi động của Excel, những file hoặc shortcut của file trong folder này sẽ Tự động mở file khi khởi động Excel.

Để Định nghĩa 1 Startup Folder mới trong Excel, chúng ta làm như sau:

Vào [Ribbon] Files -> Options – > chọn Advanced -> kéo chuột xuống Group General.

Trong text box: At starup, open all files in, chúng ta nhập và đường dẫn của folder mà chúng ta muốn chuyển thành Startup Folder.

Tự động mở file khi khởi động Excel - Open all files in when startup

Lúc này, tất cả các file hoặc shortcut của file trong folder này sẽ Tự động mở file khi khởi động Excel.

Nguồn: Excel off the Grid

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Thủ thuật Excel: Tự động mở file khi khởi động Excel 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Tô màu xen kẽ dòng trong Excel
Thủ thuật Excel: Tô màu xen kẽ dòng trong Excel

Trong Microsoft Powerpoint, chúng ta có tính năng tự động tô màu xen kẽ dòng. Hôm nay, hãy cùng Coffee...

Close