Thay đổi màu Sheet theo giá trị ô trong Excel

Home / Thủ thuật / Thay đổi màu Sheet theo giá trị ô trong Excel
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Ý tưởng này mình nãy ra khi có một lần, mình cần thay đổi màu Sheet theo giá trị ô trong Excel. Có nghĩa mình cần thay đổi màu của Sheet theo giá trị ô. Sau 1 thời gian mò mẫm, mình đã tìm ra 1 ý tưởng (mặc dù hơi lầy) để thay đổi mày của 1 Sheet theo giá trị ô trong Excel.

Ý tưởng mà mình tìm thấy ở đây có 2 bước
1. Sử dụng VBA viết 1 hàm tên là TabColor để thay đổi màu Sheet theo màu của 1 ô
2. Sử dụng Conditional Formatting để định dạng ô thay đổi khi giá trị trong ô thay đổi

1. Hàm thay đổi màu Sheet theo màu của 1 ô

1.1. Tạo 1 hàm mới bằng VBA

Để tạo 1 hàm mới bằng VBA, chúng ta có thể làm theo các bước sau

Mở cửa số VBA bằng cách chọn [Ribbon] Developer -> Visual Basic (hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + F11).

thay đổi màu Sheet theo giá trị ô

Trong cửa sổ Visual Basic, chọn [Menu] Insert -> Module

thay đổi màu Sheet theo giá trị ô

Trong khung Module1, chúng ta chèn đoạn mã VBA này vào

thay đổi màu Sheet theo giá trị ô


Function TabColor(CellColor As Range, Optional SheetName As String, _
Optional WorkbookName As String)Application.Volatile 

If SheetName = “” Then

SheetName = Application.Caller.Parent.Name

End If

 

If WorkbookName = “” Then

WorkbookName = Application.Caller.Parent.Parent.Name

End If

 

Workbooks(WorkbookName).Sheets(SheetName).Tab.Color = CellColor.Interior.Color

 

TabColor = “”

 

End Function

 

Sau đó, chúng ta Lưu Module VBA này lại

1.2. Sử dụng hàm TabColor

Hàm TabColor mà chúng ta vừa viết có cú pháp như sau:

=TabColor(CellColor,[SheetName],[WorkbookName])

 

Trong đó:

CellColor: Ô có màu mà chúng ta muốn tham chiếu làm màu của Sheet

SheetName: Tên Sheet mà chúng ta muốn đổi màu. Nếu để trống thì sẽ đổi màu Sheet chứa ô CellColor

– WorkbookName: Tên Workbook mà chúng ta muốn đổi màu. Nếu để trống thì sẽ đổi màu Workbook chứa ô CellColor.

Lúc sử dụng, chúng ta chỉ cần để hàm TabColor vào ô A1 hoặc bất cứ ô nào.

2. Sử dụng Conditional Formatting để định dạng ô

Sau khi đã hoàn tất, chúng ta sử dụng Conditional Formatting để định dạng ô CellColor. Với Conditional Formmating, chúng ta có thể định dạng màu của ô theo các giá trị của ô.

Như vậy, với sự kết hợp giữa VBA và Conditional Formmating, chúng ta đã có thể thay đổi màu của Sheet theo giá trị ô trong Excel rồi.

Hãy theo dõi Coffee Excel để cùng Coffee Excel học Excel tài chính nhé cả nhà ơi.

Nguồn: Excel Off the Grid

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Thay đổi màu Sheet theo giá trị ô trong Excel 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Phím tắt Windows
Làm việc cực nhanh với 9 phím tắt Windows

Nhiều người thường cảm thấy những phím tắt thật khó nhớ và rườm rà nên chỉ sử dụng chuột. Nhưng...

Close