Thủ thuật Excel: Sử dụng Custom Lists trong Excel

Home / Thủ thuật / Thủ thuật Excel: Sử dụng Custom Lists trong Excel
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Custom Lists là một tính năng trong Excel giúp chúng ta tạo 1 danh sách tùy biến. Danh sách này có thể là danh sách chúng ta có thể sử dụng trong tính năng Auto Fill hoặc dùng để Sort bằng Custom Lists khi sử dụng tính năng Sort. Hãy cùng Coffee Excel nghiên cứu cách Sử dụng Custom Lists trong Excel nhé.

Tạo Custom Lists trong Excel

Để tạo Custom Lists trong Excel, chúng ta vào [Ribbon] File, Options

Trong cửa số Excel Options, chúng ta chọn thẻ Advanced, lăn chuột xuống dưới, nhóm General, chọn nút Edit Custom Lists…

Sử dụng Custom Lists - Options Window

Trong cửa số Custom Lists. Chúng ta thấy có 1 số Custom Lists đã được tạo sẵn

Sử dụng Custom Lists - Custom Lists Window

Chúng ta thấy, trong Lists Custom Lists, chúng ta thấy danh sách những Custom Lists đã được tạo sẵn trong Excel.

Lúc này, để tạo Custom Lists, chúng ta có 2 cách:

Cách 1: Tạo Custom Lists thủ công

Bước 1: Chọn NEW LIST trong Custom Lists, khung (1)

Bước 2: Nhập danh sách của chúng ta vào khung List entries box, khung (2)

Bước 3: Nhấp vào nút Add, khung (3)

Sử dụng Custom Lists - Add Custom Lists

Cách 2: Import Custom Lists

Bước 1: Chọn NEW LIST trong Custom Lists, khung (1)

Bước 2: Chọn nút Range Input trong Import list from cells box, nút  (2)

Sử dụng Custom Lists - Import Custom Lists

Bước 3: Chọn danh sách đã được nhập sẵn trong Excel ở vùng (3), sau đó bấm nút Return, nút (4)

Sử dụng Custom Lists - Import Custom Lists

Bước 4: Ở cửa sổ hiện ra, chọn Import, nút (5) -> OK

Sử dụng Custom Lists - Import Custom Lists

Điều chỉnh Custom Lists

Để điều chỉnh Custom Lists, chúng ta mở cửa sổ Custom Lists, chúng ta chọn danh sách cần sửa, sau đó sửa ở khung List entries và sau đó chọn Add.

Lưu ý là khi chúng ta sửa Custom Lists trong cửa sử Custom Lists, các danh sách khi chúng ta sử dụng AutoFill Custom Lists ở dưới đây không bị ảnh hưởng.

Sử dụng Custom Lists trong Excel

Việc Sử dụng Custom Lists trong Excel chủ yếu có ứng dụng chính là AutoFillSort.

AutoFill Lists

AutoFill là tình năng giúp tự thêm dữ liệu vào các dòng/cột/ô tương ứng dựa theo một hoặc một số giá trị gợi ý sẵn. Chúng ta cùng xem ví dụ sau đây:

Sử dụng Custom Lists - AutoFill

Khi chúng ta nhấn và giữ chuột vào chấm đen góc dưới bên phải của Cell và kéo xuống, Excel sẽ tự hiểu và điền thông tin vào các ô lần lượt là January, February, March,

Sử dụng Custom Lists - AutoFill

Tương tự, chúng ta có thể thử với các Custom Lists mặc định khác của Excel hoặc với Custom Lists do chúng ta tạo ra.

Sử dụng Custom Lists - AutoFill

Ngoài ra, Excel cũng có nhiều Customs Lists ẩn khác, ví dụ như:

Sử dụng Custom Lists - AutoFill

Chúng ta hãy thử khám phá xem Excel có những Custom Lists ẩn nào nhé.

Sắp xếp bằng Custom Lists

Custom Lists có thể được sử dụng như một danh sách ta cần sắp xếp theo thứ tự. Excel cho phép chúng ta không chỉ sắp xếp theo thứ tự lớn tới nhỏ, A tới Z hay ngược lại mà còn có thể sắp xếp theo một Custom Lists. Để sắp xếp theo Custom Lists, chúng ta chọn Custom Lists trong cửa số Sort

Sử dụng Custom Lists - Sort with Custom Lists

Như vậy, qua bài viết này chúng ta đã biết cách tạo, điều chỉnh và Sử dụng Custom Lists trong Excel. Hãy đón đọc các bài viết khác của Coffee Excel để nghiên cứu những tính năng, thủ thuật khác của Excel nhé.

Nguồn: Excel off the Grid

Dịch và hiệu đính: Coffee Excel

Thủ thuật Excel: Sử dụng Custom Lists trong Excel 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Tính tổng cùng 1 ô trong nhiều Sheet
Thủ thuật Excel: Tính tổng cùng 1 ô trong nhiều Sheet

Trong một số trường hợp trong thực tế, chúng ta cần Tính tổng cùng 1 ô trong nhiều Sheet, ví...

Close