Mr. Huy

Home / Testimonial / Mr. Huy
Mr. Huy Tran

Mr. Huy

Coffee Excel viết giúp mình một Macro tự động lọc bảng số xe từ dữ liễu thô chụp từ camera. File viết nhanh, hiệu quả, mình rất hài lòng
Coffee Excel
5
2019-12-27T00:54:54+07:00
Mr. Huy Tran
Coffee Excel viết giúp mình một Macro tự động lọc bảng số xe từ dữ liễu thô chụp từ camera. File viết nhanh, hiệu quả, mình rất hài lòng