Mr. Canh Nguyen

Home / Testimonial / Mr. Canh Nguyen
Mr. Canh Nguyen

Mr. Canh Nguyen

Mình có thuê Coffee Excel viết một Macro để tự động hóa việc tính hiệu quả container của bên mình. Mình chỉ cần review qua lại 3 lần để hoàn thiện, sản phẩm macro chạy chính xác, nhanh, hiệu quả, giúp mình tiết kiệm nhiều thời gian tính toán thủ công.
Coffee Excel
4
2019-12-27T00:50:40+07:00
Mr. Canh Nguyen
Mình có thuê Coffee Excel viết một Macro để tự động hóa việc tính hiệu quả container của bên mình. Mình chỉ cần review qua lại 3 lần để hoàn thiện, sản phẩm macro chạy chính xác, nhanh, hiệu quả, giúp mình tiết kiệm nhiều thời gian tính toán thủ công.