Thủ thuật Excel: Tạo Đường xu hướng (Trendlines) cho đồ thị trong Excel

Thủ thuật Excel: Tạo Đường xu hướng (Trendlines) cho đồ thị trong Excel

Thủ thuật, Excel
Trong Excel, chúng ta có thể dễ dàng thêm Đường xu hướng (Trendlines) cho đồ thị để thể hiện xu hướng của dữ liệu hoặc dự báo xu hướng dựa theo các giá trị trong quá khứ. Tải file Dữ liệu Tải file Kết quả Hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu cách thêm Đường xu hướng (Trendlines) cho đồ thị trong Excel qua ví dụ sau đây nhé. Đầu tiên, chúng ta có bảng dữ liệu sau đây. Trước tiên, chúng ta cần vẽ 1 đồ thị, như dữ liệu trên, đồ thị thích hợp là đồ thị đường. Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần vẽ đồ thị Bước 2: Vào [Ribbon] Insert -> Recommended Charts (Đây là tính năng giúp Excel có thể gợi ý đồ thị hợp…
Read More