Danh sách và ý nghĩa TOP 7 các thông báo lỗi trong Excel

Danh sách và ý nghĩa TOP 7 các thông báo lỗi trong Excel

Excel
Trong quá trình sử dụng Excel, khi viết hàm hoặc thao tác, chúng ta hay gặp một số thông báo lỗi. Mỗi thông báo lỗi trong Excel này đều có ý nghĩa riêng. Hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu danh sách và ý nghĩa TOP 7 thông báo lỗi trong Excel nhé. THÔNG BÁO Ý NGHĨA #DIV/0! Thông báo này có nghĩa là mẫu số của phép chia đang có giá trị là 0. Như chúng ta biết, trong toán học, chúng ta không được phép chia cho 0. Ví dụ: =7/0 sẽ trả về kết quả là #DIV/0! do mẫu số của phép chia là 0. Đây là lỗi logic, chúng ta cần xem lại yêu cầu khi viết hàm, một giải pháp khả thi là kèm hàm IFERROR…
Read More