Quà tặng từ Coffee Excel – Đồ thị Excel 2013-2016

Quà tặng từ Coffee Excel – Đồ thị Excel 2013-2016

Tài liệu
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là quyển sách "Đồ thị Excel 2013-2016" của Diễn đàn giaiphapexcel. Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì cả nhà xem giúp Coffee Excel trong folder Spam, Junk Email, Quảng cáo, Advertising nhé cả nhà ơi.   Đăng ký để nhận Quà tặng từ Coffee Excel * thông tin bắt buộc Địa chỉ E-mail * Họ…
Read More
Quà tặng từ Coffee Excel – Excel 2007/2010 Time Saving Tips and Tricks

Quà tặng từ Coffee Excel – Excel 2007/2010 Time Saving Tips and Tricks

Tài liệu
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là quyển sách "Excel 2007/2010 Time Saving Tips and Tricks" của Đại học California Stage University. Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì cả nhà xem giúp Coffee Excel trong folder Spam, Junk Email, Quảng cáo, Advertising nhé cả nhà ơi. Đăng ký để nhận Quà tặng từ Coffee Excel * thông tin bắt buộc Địa…
Read More
Quà tặng từ Coffee Excel: Excel Formulas and Functions for Dummies

Quà tặng từ Coffee Excel: Excel Formulas and Functions for Dummies

Tài liệu
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là quyển sách "Excel Formulas and Functions for Dummies" của nhà xuất bản Wiley. Bộ sách... For Dummies của Nhà xuất bản Wiley vẫn luôn là một trong những bộ sách tốt nhất để chúng ta có thể học một cái gì đó và quyển "Excel Formulas and Functions for Dummies" sẽ dẫn chúng ta vào thế giới Hàm Excel từ cơ bản đến cao cấp. Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn…
Read More
Quà tặng từ Coffee Excel: 101 Ready to Use Excel Formulas – Hàm Excel

Quà tặng từ Coffee Excel: 101 Ready to Use Excel Formulas – Hàm Excel

Tài liệu, Excel
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là quyển sách "101 Ready to Use Excel Formulas" của nhà xuất bản Wiley. "101 Ready to Use Excel Formulas" là quyển sách tổng hợp 101 hàm Excel sẵn, dễ sử dụng mà chúng ta có thể và cần học để áp dụng trong công việc Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy…
Read More
Quà tặng từ Coffee Excel: Excel for CEO

Quà tặng từ Coffee Excel: Excel for CEO

Tài liệu, Excel
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là quyển sách "Excel for CEO" của tác giả P.K. Hari. "Excel for CEO" không phải là một quyển sách mà chúng ta có thể xem những tuyệt chiêu, kỹ năng, trick ghê gớm nhất trong Excel. Cái hay của quyển sách này là việc cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất theo một cách đơn giản nhất mà một CEO, người cực kỳ bận rộn, cần biết, cần học 1 cách nhanh nhất. Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác…
Read More