17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 3)

17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 3)

Excel, Thủ thuật
Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục với Phần 3 – Phần cuối cùng -  của loạt bài viết. Excel Setting, những thiết lập cực mạnh trong trong Excel. Xem: • 17 thiết lập – Excel Settings - ít ai sử dụng nhưng…cực mạnh trong excel (phần 1) • 17 thiết lập – Excel Settings - ít ai sử dụng nhưng…cực mạnh trong excel (phần 2) Setting 11: Cảnh báo khi thực hiện các tác vụ nặng Excel có 1 tính năng để cảnh báo hay nhắc chúng ta khi chúng ta thực hiện 1 tác vụ nặng, phụ thuộc vào số lượng ô mà chúng ta tác động trong 1 lần. Mặc định, Excel sẽ cảnh báo khi chúng ta thực hiện tác vụ có tác động đến từ 33.554…
Read More
17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 2)

17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 2)

Excel
Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục với Phần 2 của loạt bài viết. Excel Settings, những thiết lập cực mạnh trong trong Excel. Xem: 17 thiết lập – Excel Settings - ít ai sử dụng nhưng…cực mạnh trong excel (phần 1) Settings 6: Chọn địa điểm lưu file mặc định Mặc định, trong Excel, khi chúng ta chọn Save một tập tin mới, chưa Save lần nào hoặc Save As, Excel sẽ mở địa điểm lưu file mặc định là thư mục My Documents. Chúng ta có thể thay đổi thư mục mặc định này bằng cách chọn [Ribbon] File, Options, Save, Default local file location Trong khung Default local file location, chúng ta chỉ cần dán đường dẫn cho thư mục mặc định mới vào là được. Settings 7:…
Read More
17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 1)

17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 1)

Thủ thuật, Excel
Trong Excel, chúng ta có những tính năng, thiết lập – Excel Settings – ít được biết đến và sử dụng nhưng lại là những thiếp lập cực kỳ mạnh mẽ và hữu ích. Hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu 17 thiết lập – Excel Settings – như vậy qua 3 bài viết của Coffee Excel nhé cả nhà. Settings 1: Đổi hướng khi tiến hành Nhóm (Group) Mặc định, khi chúng ta tạo Nhóm (Group) trong [Ribbon] Data như hình dưới: Lúc này, nhóm của chúng ta mặc định sẽ được tạo về bên phải khi nhóm cột và bên dưới khi nhóm dòng. Chúng ta có thể thay đổi thiết lập mặc định này bằng cách vào [Ribbon] Data, và nhấn vào nút mũi tên bên cạnh Outline…
Read More