9 cách khôi phục file Excel bị lỗi

9 cách khôi phục file Excel bị lỗi

Thủ thuật
Các tập tin Excel, một khi bị lỗi sẽ gây ra hàng loạt rắc rối cho người dùng, vì nó có chứa rất nhiều số liệu, thông tin quan trọng. Đây là 9 cách đơn giản để khôi phục file Excel bạn nên thử trước khi làm lại từ đầu. 1. Thử khôi phục bằng phương án thủ công – Mở tập tin từ menu File > Open. – Tìm workbook bị lỗi. – Từ danh sách sổ xuống của nút Open, chọn Open And Repair – Chọn Repair để sửa chữa tập tin – Nếu file vẫn bị lỗi thì bạn chọn lại Extract Data để khôi phục dữ liệu. Lúc này, có thể bạn không khôi phục file Excel hoàn toàn được nhưng có thể cứu được dữ liệu bên trong file. 2. Nếu lỗi xảy ra…
Read More