10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 2)

10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 2)

Excel
Làm tròn trong Excel là một trong những việc rất quan trọng mà người sử dụng Excel cần sử dụng, nhưng việc làm trong trong Excel không chỉ đơn giản là ROUND mà còn rất nhiều hàm, cách thức khác để làm tròn trong Excel. Hãy cùng Coffee Excel điểm qua 2 phần của loạt bài viết “10 cách để làm tròn trong Excel” để tìm hiểu các cách làm tròn khác trong Excel nhé. Xem: Phần 1: 10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 1) 7. Làm tròn trong Excel với hàm INT – lấy phần Nguyên Hàm INT có công dụng lám phần Nguyên trong số mà chúng ta cần, Phần Nguyên sẽ là số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng số cần xác định.…
Read More