THAY THẾ ĐỊNH DẠNG BẰNG ĐỊNH DẠNG KHÁC TRONG EXCEL

THAY THẾ ĐỊNH DẠNG BẰNG ĐỊNH DẠNG KHÁC TRONG EXCEL

Thủ thuật, Excel
Đôi khi, trong quá trình làm việc với Excel, chúng ta có nhu cầu Thay thế định dạng này bằng 1 định dạng khác. Ví dụ ở đây, chúng ta sẽ Replace tất cả những đoạn văn bản in đậm thành màu đỏ. Chúng ta có thể sử dụng tính năng Replace All. Ví dụ, chúng ta có bảng sau đây: Để thay thể định dạng trong cột in đậm thành màu đỏ, chúng ta làm như sau: Bước 1: Vào [Ribbon] Home -> Find & Select -> Replace Bước 2: Chọn Options trong cửa sổ Find and Replace Bước 3: Chọn Format sau đó chọn định dạng cần thay thế (Bold) ở mục Find what Bước 4: Chọn Format sau đó chọn định dạng cần thay thế (Red) ở…
Read More