“Cửu âm chân kinh” phím tắt Powerpoint

“Cửu âm chân kinh” phím tắt Powerpoint

Phím tắt
Các phím tắt Powerpoint thường dùng: CÔNG DỤNG PHÍM TẮT Làm đậm văn bản đã chọn. Ctrl + B Thay đổi cỡ phông cho văn bản đã chọn. Alt + H, F, sau đó S Thay đổi thu phóng cho bản chiếu. Alt + W, Q Cắt văn bản đã chọn, đối tượng, hoặc trang chiếu. Ctrl + X Sao chép văn bản đã chọn, đối tượng, hoặc trang chiếu. Ctrl + C Dán cắt hoặc sao chép văn bản, đối tượng, hoặc trang chiếu. Ctrl + V Hoàn tác hành động cuối. Ctrl + Z Lưu bản trình bày. Ctrl + S Tạo slide mới. Ctrl + M Copy slide sẵn có (duplicate) thành slide mới. Ctrl + D Chèn ảnh. Alt + N, P Chèn một hình dạng.…
Read More