Quà tặng từ Coffee Excel: 100 phím tắt Excel 2013

Quà tặng từ Coffee Excel: 100 phím tắt Excel 2013

Phím tắt, Excel
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là file 100 phím tắt Excel 2013. Đây là sản phẩm đầu tay của Coffee Excel gửi đến cả nhà. Cả nhà bỏ qua yếu tố xấu đẹp của file nhé ;) Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì cả nhà xem giúp Coffee Excel trong folder Spam, Junk Email, Quảng cáo, Advertising nhé cả nhà…
Read More