Quà tặng từ Coffee Excel: This isn’t Excel, this’s Magic

Quà tặng từ Coffee Excel: This isn’t Excel, this’s Magic

Tài liệu, Excel
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là file sách "This isn't Excel, this's Magic". Với quyển sách này, chúng ta có thể thấy được sự kỳ diệu của Excel, đó là lý do tại sao quyển sách này có tựa là "This isn't Excel, this's Magic". Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì cả nhà xem giúp…
Read More