Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 10: Liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 10: Liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện

Excel
Trong phần trước, chúng ta đã biết cách liệt kê giá trị thứ n thỏa điều kiện. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu cách liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện luôn nhé cả nhà. Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP • Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì? • Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP • Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP • Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng • Phần 6: VLOOKUP từ phải sang trái • Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện • Phần 8: VLOOKUP cả dòng và cột • Phần 9:…
Read More
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 8: VLOOKUP cả dòng và cột

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 8: VLOOKUP cả dòng và cột

Excel
Trong Phần 7 của Series: “Làm trùm” VLOOKUP, chúng ta đã tìm hiểu cách VLOOKUP nhiều điều kiện. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách VLOOKUP cả dòng và cột (theo cả chiều ngang và chiếu dọc) nhiều điều kiện nhé cả nhà. Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP • Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì? • Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP • Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP • Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng • Phần 6: VLOOKUP từ phải sang trái • Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện Chúng ta cùng tìm…
Read More
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 6: VLOOKUP từ trái sang phải

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 6: VLOOKUP từ trái sang phải

Excel
Mặc dù VLOOKUP là 1 hàm khá là hữu ích nhưng VLOOKUP cũng có khuyết điểm là chỉ có thể tìm từ trái sang phải chứ không thể tìm ngược lại. Bài viết sau đây sẽ đưa ra 3 phương án để có thể VLOOKUP từ trái sang phải Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP • Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì? • Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP • Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP • Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng Như đã nêu bên trên, có 3 cách để VLOOKUP từ trái sang phải:…
Read More
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

Excel
Khi sử dụng hàm VLOOKUP, chúng ta có thể gặp một vấn đề là sau này, bảng dữ liệu của chúng ta có thể nhiều hơn do thêm các giá trị khác. Như vậy, chúng ta phải có 1 thao tác là sửa lại hàm của chúng ta, hơi thủ công và mất thời gian. Chúng ta cùng tìm hiểu cách để Excel có thể Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng nhé. Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP • Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì? • Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP • Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP…
Read More
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

Excel
Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục với Series: “Làm trùm” VLOOKUP nhé cả nhà. Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP • Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì? • Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP Khi sử dụng hàm VLOOKUP, đối với việc chọn thứ tự cột để trả ra kết quả khi tham chiếu dữ liệu, chúng ta thường nhập thủ công giá trị vào. Lúc này, nếu như chúng ta chèn một cột vào bảng này thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra không đúng cột. Chúng ta cùng nghiên cứu vài cách để có thể tự động hóa bước này nhé. Cụ thể hơn, chúng ta xem trường hợp sau,…
Read More