Thủ thuật Excel: Định dạng và In ấn trong Excel nhanh, gọn, đẹp

Thủ thuật Excel: Định dạng và In ấn trong Excel nhanh, gọn, đẹp

Thủ thuật, Excel
Việc định dạng và in ấn trong Excel cụ thể là các bảng biểu và bác cáo là việc thường xuyên của dân văn phòng nhưng nó thường chiếm rất nhiều thời gian. Vì sao? Vì chúng ta thường kiểm tra sản phẩm sau khi bấm lệnh in, và phải sửa lỗi format rất nhiều lần sau đó. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu 3 bước cơ bản để giúp bạn format và in ấn hiệu quả trong Excel nhé Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần in và chỉnh tiêu đề muốn in lặp lại Chọn Print Titles trong [Ribbon] Page Layout\Print Titles Trong Tab Sheet: – Chọn vùng cần in tại mục Print Area. Ví dụ trong ảnh là A2:M74 – Chọn vùng tiêu đề cần in lặp…
Read More