Điền dữ liệu nhanh với Flash Fill

Điền dữ liệu nhanh với Flash Fill

Ứng dụng
Flash Fill là một công cụ khá mạnh trong Excel giúp cho người dung có thể điền dữ liệu nhanh. Hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu công cụ này nhé cả nhà. Ngoài ra, hãy cùng Coffee Excel học các thủ thuật Excel tài chính nhé cả nhà. Ví dụ: Ta có bảng dữ liệu như  hình Bước 1: Điền thông tin ở hàng đầu tiên Ta thực hiện bước này là để dùng hàng đầu làmcăn cứ cơ sở dữ liệu để dựa vào đó điền các dữ liệu sau Bước 2: Sử dụng công cụ Fash Fill để điền các dữ liệu còn lại Cách 1: Chọn ô ngay dưới ô dữ liệu mẫu vừa điền, sau đó nhấn chọn Data -> Fash Fill Như vậy dữ liệu…
Read More