Quà tặng từ Coffee Excel: Financial Modeling in Excel for Dummies

Quà tặng từ Coffee Excel: Financial Modeling in Excel for Dummies

Tài liệu, Excel
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là file sách "Financial Modeling in Excel for Dummies". Đây là 1 phần trong bộ trong bộ sách "For Dummies" nổi tiếng của nhà xuất bản Willey, với các quyển sách này, chúng ta có thể học từng kỹ năng từ vị trí...chưa biết gì. Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì…
Read More