Danh sách 12 phím chức năng trong Excel

Danh sách 12 phím chức năng trong Excel

Excel
Các phím chức năng cho phép bạn làm việc với bàn phím thay vì dùng chuột để tăng tốc độ. Phím F1 Mở Excel Help (giống như cách nhấp vào dấu hỏi) Phím F2 Bật chế độ chỉnh sửa công thức và di chuyển con trỏ vào cuối công thức.  Ví dụ, chọn ô B6 bên dưới và nhấn F2. Phím F3 Hiển thị hộp thoại Paste Name. Ví dụ, tại ô E2 bên dưới, gõ vào =SUM( sau đó nhấn F3 và chọn một tên bất kỳ. Lưu ý: Bạn nên đặt tên cho từng cột dữ liệu trước. Phím F4 Cố định ô tham chiếu (dòng, cột, cả dòng và cột). Ví dụ: tại ô B5 dưới đây, nhấp vào thanh công thức sau đó di chuyển đến ô tham…
Read More