Chèn, di chuyển, loại bỏ Dấu ngắt trang in trong Excel 2013

Chèn, di chuyển, loại bỏ Dấu ngắt trang in trong Excel 2013

Excel
Dấu ngắt trang in là các thanh chia có tác dụng ngắt trang tính ra thành các trang riêng lẻ. Microsoft Excel sẽ chèn Dấu ngắt trang in tự động nhưng bạn có thể điều chỉnh Dấu ngắt trang in trong trang tính trước khi in. Coffee Excel sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về Dấu ngắt trang in và cách sử dụng nó. Ngoài ra, cả nhà mình cũng Coffee Excel học thủ thuật Excel kế toán nhé cả nhà ơi. 1. Chèn dấu ngắt trang: Bước 1: Chọn bảng tính Excel, nơi bạn cần chèn các ngắt trang. Bước 2: Chọn View-> Page Break Preview. Bây giờ bạn có thể dễ dàng xem vị trí của các ngắt trang trong bảng tính của bạn. Bước 3: Thực hiện…
Read More