DATA VALIDATION ĐỘNG – TẠO DANH SÁCH PHỤ THUỘC VÀO DANH SÁCH KHÁC

DATA VALIDATION ĐỘNG – TẠO DANH SÁCH PHỤ THUỘC VÀO DANH SÁCH KHÁC

Ứng dụng
Như các bạn đã biết ,chức năng danh sách lựa chọn (List) sẵn có trong Excel đã quá quen thuộc với mọi người nên hôm nay Coffee Excel xin giới thiệu thêm thủ thuật Data Validation động để có thể tạo ra  một danh sách thứ hai phụ thuộc vào lựa chọn tạo ra bởi danh sách thứ nhất. Ở đây ta có danh sách các tỉnh cùng tên các bệnh viện thuộc tỉnh đó. Yêu cầu đặt ra tạo ra 2 danh sách mà khi ta chọn lựa tỉnh ở danh sách thứ nhất thì danh sách thứ hai sẽ cho ra các bệnh viện của tỉnh đó tương ứng. Lưu ý, một tỉnh có nhiều các bệnh viện và danh sách này phải được sắp xếp (sorted) để…
Read More
DATA VALIDATION – CÔNG CỤ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT DỮ LIỆU NHẬP HỮU HIỆU NHẤT

DATA VALIDATION – CÔNG CỤ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT DỮ LIỆU NHẬP HỮU HIỆU NHẤT

Ứng dụng
Khi xây dựng bảng tính trong Excel, bạn sẽ gặp một số trường hợp yêu cầu dữ liệu nhập là giá trị cụ thể được giới hạn trong một phạm vi nào đó. Vậy làm sao để bạn có thể kiểm soát dữ liệu nhập vào theo đúng yêu cầu? Làm sao để Excel tự thông báo lỗi khi bạn nhập sai dữ liệu? Data Validation là tính năng trong Excel sẽ giúp chúng ta xử lý vấn đề này. Trong ví dụ này, Coffee Excel sẽ giới hạn giá trị nhập vào là số nguyên trong khoảng từ 0 đến 10 Bước 1: Chọn ô/vùng dữ liệu cần kiểm soát Bước 2: Chọn tab Data, rồi chọn Data Validation trong nhóm Data, hộp thoại Data Validation sẽ xuất hiện…
Read More