Quà tặng từ Coffee Excel: PowerPivot for Data Analyst

Quà tặng từ Coffee Excel: PowerPivot for Data Analyst

Tài liệu
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là file sách PowerPivot for Data Analyst PowerPivot là gì? PowerPivot là một công nghệ lập mô hình dữ liệu cho phép bạn tạo mô hình dữ liệu, thiết lập quan hệ và tạo phép tính. Với PowerPivot bạn có thể làm việc với các tập dữ liệu lớn, xây dựng quan hệ rộng và tạo phép tính phức tạp (hoặc đơn giản), tất cả đều trong một môi trường hiệu năng cao và tất cả đều nằm trong trải nghiệm Excel quen thuộc. Với PowerPivot, trải nghiệm xử lý, phân tích dữ liệu trong Excel của chúng ta được nâng lên một tầm cao mới và rất phù hợp với những Data Analyst. Tính về công năng, PowerPivot có thể…
Read More