Thủ thuật Excel: Sử dụng Custom Lists trong Excel

Thủ thuật Excel: Sử dụng Custom Lists trong Excel

Thủ thuật, Excel
Custom Lists là một tính năng trong Excel giúp chúng ta tạo 1 danh sách tùy biến. Danh sách này có thể là danh sách chúng ta có thể sử dụng trong tính năng Auto Fill hoặc dùng để Sort bằng Custom Lists khi sử dụng tính năng Sort. Hãy cùng Coffee Excel nghiên cứu cách Sử dụng Custom Lists trong Excel nhé. Tạo Custom Lists trong Excel Để tạo Custom Lists trong Excel, chúng ta vào [Ribbon] File, Options Trong cửa số Excel Options, chúng ta chọn thẻ Advanced, lăn chuột xuống dưới, nhóm General, chọn nút Edit Custom Lists… Trong cửa số Custom Lists. Chúng ta thấy có 1 số Custom Lists đã được tạo sẵn Chúng ta thấy, trong Lists Custom Lists, chúng ta thấy danh sách…
Read More