Tổng hợp dữ liệu từ các Sheet khác nhau bằng Consolidate

Tổng hợp dữ liệu từ các Sheet khác nhau bằng Consolidate

Excel
Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục đem đến cho các bạn một bài viết giới thiệu chức năng của công cụ Consolidate nhằm tổng hợp dữ liệu từ hai hay nhiều sheet khác nhau hoặc gộp dữ liệu trùng lặp trong 1 vùng dữ liệu bất kì 1. Tổng hợp dữ liệu từ các sheet khác nhau Đây là 2 sheet có dữ liệu tượng tự nhau nhưng số hàng có sự chênh nhau. Để tiến hành hợp nhất dữ liệu của 2 sheet trên ta tiến hành các bước: Bước 1: Chọn một vị trí mới để gộp dữ liệu. Vị trí mới này có thể nằm ngay trong sheet hiện tại hoặc nằm ở sheet khác. Ở ví dụ này chúng ta sẽ chọn vị trí mới là…
Read More