Quà tặng từ Coffee Excel: Công thức và Hàm Excel 97 – 2013

Quà tặng từ Coffee Excel: Công thức và Hàm Excel 97 – 2013

Tài liệu, Excel
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là file sách "Công thức và Hàm Excel 97 - 2013" của diễn đàn Giải pháp Excel nổi tiếng (http://www.giaiphapexcel.com) Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file đến bạn nhé, nếu không thấy mail thì cả nhà xem giúp Coffee Excel trong folder Spam, Junk Email, Quảng cáo, Advertising nhé cả nhà ơi.   Quà tặng từ Coffee Excel | Công thức và Hàm…
Read More