Công cụ Excel: Evaluate Formula – Công cụ Debug hàm trong Excel

Công cụ Excel: Evaluate Formula – Công cụ Debug hàm trong Excel

Excel, Ứng dụng
Sau một số bài viết về các công cụ dò tìm, xác định lỗi hàm trong Excel, hôm nay, Coffee Excel giới thiệu đến bạn trùm…gần cuối trong các công cụ Debug hàm trong Excel. Đó là công cụ Evaluate Formula. Evaluate Formula là công cụ Excel giúp chúng ta theo sát các bước tính toán của hàm. Từ đó, có thể giúp chúng ta xác định được nguyên nhân của các lỗi cú pháp hoặc giúp chúng ta theo chi tiết hơn từng bước tính toán của hàm, giúp chúng ta có thể tìm ra những lỗi logic nếu có của hàm dễ hơn. Chúng ta cùng xem ví dụ sau về công cụ Evaluate Formula: Trong bảng sau, chúng ta thử kiểm tra hàm ở ô F7 nhé.…
Read More