Tạo ghi chú trong Excel

Tạo ghi chú trong Excel

Ứng dụng
Chức năng Comment dung để tạo ghi chú trong Excel, người sử dụng dễ dàng đính kèm thông tin vào ô mà thông tin này không thể hiện nội dung trong ô dữ liệu. Cùng Coffee Excel học các thủ thuật Excel kế toán khác nhé cả nhà. 1. Tạo ghi chú trong Excel văn bản Bước 1: Chọn thẻ Review -> New Comment hoặc sử dụng tổ hợp phím Shift+F2 Bước 2: Ta sẽ nhận được kết quả như hình dưới, nhập nội dung bạn muốn ghi chú và đó nhấn Enter. Khi bạn rê chuột vào ô bảng tính thì chú thích sẽ xuất hiện Ngoài ra, bạn có thể sửa comment bằng Edit Comment , xoá comment bằng lệnh Delete * Thay đổi tên người dùng Mỗi khi tạo 1 comment,…
Read More