Thủ thuật Excel: Sức mạnh của phím chuột phải trong Excel

Thủ thuật Excel: Sức mạnh của phím chuột phải trong Excel

Thủ thuật, Excel
Trong Excel, phím chuột phải là phím dùng để mở Menu công cụ nhanh. Ngoài ra, Sức mạnh của phím chuột phải trong Excel còn nằm ở một tính năng mà khá ít người sử dụng là việc Kéo và thả bằng phím chuột phải thay vì phím chuột trái. Kéo thả bằng phím chuột phải trong Excel Chúng ta thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần thực hiện Bước 2: Di chuyển chuột đến khung viền của vùng được chọn cho đến khi con trỏ chuột chuyển thành biểu tượng con trỏ và mũi tên 4 chiều Bước 3: Nhần giữ chuột phải và kéo đến vị trí mới -> thả chuột phải ra Bước 4: Chọn tính năng mong muốn trong menu…
Read More