THỦ THUẬT EXCEL: SỬ DỤNG AUTOCORRECT ĐỂ TĂNG TỐC ĐỘ NHẬP LIỆU

THỦ THUẬT EXCEL: SỬ DỤNG AUTOCORRECT ĐỂ TĂNG TỐC ĐỘ NHẬP LIỆU

Thủ thuật, Excel
AutoCorrect là tính năng sửa lỗi sai trong Coffee Excel, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng tính năng này để tăng tốc độ nhập liệu trong Excel lên nhiều lần. Ý tưởng ở đây là, với các cụm từ dài dài xíu, ví dụ như Coffee Excel. Chúng ta sẽ thiết lập AutoCorrect Option để khi chúng ta nhập CE thì Excel sẽ tự động sửa thành Coffee Excel. Thiết lập AutoCorrect Options Bước 1: Chọn [Ribbon] File -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options Trong hộp thoại AutoCorrect Options, chúng ta nhập vào 2 ô: Replace – Từ viết tắt With – Từ sẽ xuất hiện Sau khi nhập xong, nhấn nút Add -> OK Bây giờ, quay lại Excel và nhập thử CE, sau đó bạn…
Read More