Quà tặng từ Coffee Excel: 250 slides Excel Analytic and Programming

Quà tặng từ Coffee Excel: 250 slides Excel Analytic and Programming

Tài liệu
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là bộ 250 slides Powerpoint "Excel Analytic and Programming" trong workshop vào năm 2012 của George Zhao. George Zhao là 1 Giáo sư Kỹ thuật Hóa học của Đại học Queensland, nước Úc. Bộ slides này trong workshop vào năm 2012 của ông về việc ứng dụng Excel trong Analytic và Programming Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ xác nhận bắng cách nhấn nút Confirm trong email để hệ thống của Coffee Excel tự động gửi file…
Read More