Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP

Excel
Dear cả nhà Coffee Excel! Hôm nay, Coffee Excel mở màn series bài viết đầu tiên của Coffee Excel. Series đầu tiên của Coffee Excel sẽ sẽ gồm 11 bài viết về một trong những hàm được sử dụng phổ biến nhất nhất trong Excel, hàm tham chiếu VLOOKUP. Dù VLOOKUP không phải là hàm mạnh mẽ và cao cấp nhất trong Excel nhưng luôn là một trong những hàm Excel được sử dụng nhiều nhất và hữu dụng nhất. Hy vọng với Series này, chúng ta sẽ dần dần có thể “làm trùm” Vlookup trong Excel nhé. Trong bài đầu tiên của Series “Làm trùm VLOOKUP” - Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP. Coffee Excel sẽ hướng dẫn cơ bản nhất về hàm VLOOKUP, công dụng và ý nghĩa…
Read More
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì?

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì?

Excel
Hôm nay, tiếp tục với Series bài viết “Làm trùm” VLOOKUP. Chúng ta hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu về vai trò, công dụng và ý nghĩa của Thông số [range_lookup]. Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP Thông số [range_lookup] là một thông số tùy chọn. Chúng ta có quyền không nhập giá trị cho thông số này, nếu chúng ta không nhập, Excel sẽ tự hiểu thông số này mang giá trị là TRUE. Và có 1 số trường hợp, điều này làm cho kết quả của hàm không chính xác. Vì vậy, trước hết thì chúng ta nên nhập giá trị cho thông số này chứ không để trống. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa…
Read More
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 3: Sử dụng Ký tự đại diện trong VLOOKUP

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 3: Sử dụng Ký tự đại diện trong VLOOKUP

Excel
Hôm nay, tiếp tục với Series bài viết “Làm trùm” VLOOKUP. Chúng ta hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu cách sử dụng Ký tự đại diện trong VLOOKUP Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP • Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì? Ký tự đại diện là gì? Ký tự đại diện (Wildcard) là các ký tự chấm hỏi (?), hoa thị (*), dấu ngã (~) dùng để đại diện cho một hoặc một số ký tự trong Word, Excel, Powerpoint hay Windows. Dấu chấm hỏi (?) Dấu chấm hỏi “?” đại diện cho một và chỉ một ký tự bất kỳ. Ví dụ như chúng ta có cụm từ “E?cel” thì có thể đại diện cho “Excel”,…
Read More
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

Excel
Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục với Series: “Làm trùm” VLOOKUP nhé cả nhà. Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP • Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì? • Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP Khi sử dụng hàm VLOOKUP, đối với việc chọn thứ tự cột để trả ra kết quả khi tham chiếu dữ liệu, chúng ta thường nhập thủ công giá trị vào. Lúc này, nếu như chúng ta chèn một cột vào bảng này thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra không đúng cột. Chúng ta cùng nghiên cứu vài cách để có thể tự động hóa bước này nhé. Cụ thể hơn, chúng ta xem trường hợp sau,…
Read More
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

Excel
Khi sử dụng hàm VLOOKUP, chúng ta có thể gặp một vấn đề là sau này, bảng dữ liệu của chúng ta có thể nhiều hơn do thêm các giá trị khác. Như vậy, chúng ta phải có 1 thao tác là sửa lại hàm của chúng ta, hơi thủ công và mất thời gian. Chúng ta cùng tìm hiểu cách để Excel có thể Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng nhé. Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP: • Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP • Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì? • Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP • Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP…
Read More