“Bảng cửu chương” phím tắt Excel

Home / Phím tắt / “Bảng cửu chương” phím tắt Excel
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Bài viết dưới đây là một “bảng cửu chương” tổng hợp các phím tắt Excel vô cùng hữu ích cho người dùng Excel

1. Các phím tắt kết hợp các phím chức năng

Phím tắt điều hướng

PHÍM TẮTCÔNG DỤNG
ALT + TABChuyển đổi giữa các chương trình
CTRL + ESCMở Action Center
CTRL + TABChuyển đổi giữa các file Excel đang mở
CTRL + PAGE UPSang sheet bên trái
CTRL + PAGE DOWNSang sheet bên phải
HOMEDi chuyển về đầu dòng
CTRL + HOMEDi chuyển về dòng và cột đầu tiên trong sheet
CTRL + ENDDi chuyển về dòng và cột cuối cùng trong sheet

Phím tắt chức năng

CTRL + NTạo file mới
CTRL + OMở file đã lưu
CTRL + PIn
CTRL + SLưu trang
CTRL + WĐóng trang hiện tại
ALT + =Sử dụng chức năng Auto Sum
CTRL + SHIFT + AChèn dấu ( ) và các đối số sau khi nhập tên hàm

Phím chức năng

F2Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
F3Dán một tên đã đặt trong công thức
F4 hoặc CTRL + YLặp lại thao tác vừa thực hiện
F5Đi đến vị trí xác định theo tham chiếu

Phím tắt chỉnh sửa

CTRL + CSao chép
CTRL + DChép giá trị từ ô ở trên ô hiện hành vào ô hiện hành
CTRL + RChép dữ liệu từ bên trái qua phải
CTRL + VDán
CTRL + XCắt
CTRL + ZQuay lại thao tác vừa thực hiện
CTRL + DELETEXoá tất cả chữ trong một dòng
ALT + ENTERXuống dòng trong ô

Phím tắt định dạng

CTRL + –Xóa dòng, cột
CTRL + ;Cập nhật ngày tháng
CTRL + 0Ẩn các cột đang chọn
CTRL + 1Gọi hộp thoại Format Cells
CTRL+ 5Bật / tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
CTRL + 9Ẩn các dòng đang chọn
CTRL + BBật / tắt in đậm
CTRL + IBật / tắt in nghiêng
CTRL + UBật/tắt gạch chân
CTRL + SHIFT + –Xóa đường viền (Border) cho các ô đang chọn
CTRL + SHIFT + #Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
CTRL + SHIFT + $Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
CTRL + SHIFT + %Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
CTRL + SHIFT + &Thêm đường viền ngoài
CTRL + SHIFT + (Hiển thị dòng ẩn
CTRL + SHIFT + :Nhập thời gian
CTRL + SHIFT + ?Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
CTRL + SHIFT + ^Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
CTRL + SHIFT + ~Định dạng số kiểu General
CTRL + SHIFT + ”Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
CTRL + SHIFT + =Chèn ô trống hoặc dòng trống
CTRL + SHIFT + 0Hiện các cột đang chọn
CTRL + SHIFT + 5Định dạng format là phần trăm
CTRL + SHIFT + 9Hiện các dòng đang chọn

Chọn vùng dữ liệu

ALT + DOWN ARROWHiển thị danh sách các giá trị trong cột hiện hành
CTRL + ARROWDi chuyển đến ô cuối cùng có chứa dữ liệu trước ô trống
CTRL + SHIFT + ENDMở rộng vùng chọn đến ô có sử dụng cuối cùng
CTRL + SHIFT + HOMEMở rộng vùng chọn về đầu worksheet
CTRL + SPACEBARChọn cả cột
CTRL + ’Chép giá trị ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
CTRL + KChèn một Hyperlink
ESCBỏ qua dữ liệu đang thay đổi
SHIFT + ARROWChọn vùng
SHIFT + ENTERGhi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
SHIFT + HOMEMở rộng vùng chọn về dòng đầu tiên
SHIFT + PAGE DOWNMở rộng vùng chọn xuống một màn hình
SHIFT + PAGE UPMở rộng vùng chọn lên một màn hình
SHIFT + SPACEBARChọn cả dòng
SHIFT + F2Chèn comment
SHIFT + TABGhi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
TABGhi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

2.     Các phím tắt kết hợp ALT và các chữ cái gạch dưới của menu

Các phím tắt thông dụng từ Excel 2003 đã được Microsoft mang sang Excel 2007/2010/2013, giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng sử dụng các phím tắt mà mình đã sử dụng trong Excel 2003 trước đây. Nguyên tắc chung khi sử dụng các phím tắt sau đây là kết hợp phím ALT và Các ký tự gạch dưới trong các Menu của Excel 2003 như hình bên dưới. Lưu ý: chỉ cần bấm phím ALT một lần, không cần phải giữ phím ALT khi bấm các phím ký tự gạch dưới.

Sau đây là các phím tắt thường được sử dụng:

ALT + N VInsert / PivotTable
ALT + A EData / Text to Column
ALT + A BData / Subtotal
ALT + H O U SHome / Format / Hide & unhide / Hide sheet
ALT + H O U HHome / Format / Hide & unhide / Hide sheet
ALT + H O IHome / Format / Autofit column width
ALT + H V SHome / Paste / Paste Special
ALT + A TData / Filter
ALT + W F + ENTERView / Freeze hoặc Unfreeze Panes
ALT + W SView / Split
ALT + N + (Type of chart)Insert / (C , N, Q)

Nguồn: Unitrain (https://unitrain.edu.vn/tong-hop-cac-phim-tat-thong-dung-trong-excel/)

"Bảng cửu chương" phím tắt Excel 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Thủ thuật Excel - Bật/tắt định dạng có điều kiện (Conditional Formatting) 9
Thủ thuật Excel – Bật/tắt định dạng có điều kiện (Conditional Formatting)

Conditional Formatting (định dạng có điều kiện) là một công cụ rất hữu ích cho người sử dụng Excel, đặc biệt...

Close