Công cụ Excel: Watch Window – Theo dõi ô trong Excel

Home / Excel / Công cụ Excel: Watch Window – Theo dõi ô trong Excel

Trong quá trình làm việc với bảng tính lớn trong Excel, đôi khi chúng ta thao tác với 1 hoặc 1 số ô và muốn xem kết quả cảu 1 hoặc 1 số ô khác ở…tít xa xôi. Lúc này, công cụ Watch Window giúp chúng ta theo dõi các ô cần thiết trong khi thao tác với bảng tính.

Để sử dụng công cụ Watch Window, chúng ta làm các bước sau:

Bước 1: Vào [Ribbon] Formulas, Group Formula Auditing, Watch Window

Bước 2: Chọn ô hoặc vùng mà chúng ta muốn “theo dõi” -> OK

Watch Window

Chúng ta sẽ thấy 1 vùng mới xuất hiện sẽ thể hiện giá trị của ô chúng ta muốn theo dõi (giá trị thực). Lúc này, chúng ta có thể kéo vùng này đến vị trí mà chúng ta muốn để có thể theo dõi ô mà chúng ta cần theo dõi.

Watch Window

Ứng dụng: Watch Window có thể được ứng dụng để theo dõi 1 ô và phát hiện ngay khi chúng ta sửa đổi giá trị dẫn đến lỗi về mặt cú pháp của ô mà chúng ta quan tâm. Nếu được sử dụng 1 cách hợp lý, Watch Window sẽ là 1 công cụ khá mạnh trong Excel với nhiều ứng dụng thú vị.

Nguồn: Acuity Training – Myexcelonline.com

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Công cụ Excel: Watch Window – Theo dõi ô trong Excel 1
Read previous post:
Evaluate Formula
Công cụ Excel: Evaluate Formula – Công cụ Debug hàm trong Excel

Sau một số bài viết về các công cụ dò tìm, xác định lỗi hàm trong Excel, hôm nay, Coffee...

Close