Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 6: VLOOKUP từ trái sang phải

Home / Excel / Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 6: VLOOKUP từ trái sang phải
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

This entry is part 6 of 10 in the series "Làm trùm" VLOOKUP

Mặc dù VLOOKUP là 1 hàm khá là hữu ích nhưng VLOOKUP cũng có khuyết điểm là chỉ có thể tìm từ trái sang phải chứ không thể tìm ngược lại. Bài viết sau đây sẽ đưa ra 3 phương án để có thể VLOOKUP từ trái sang phải

Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP:

• Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP

• Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì?

• Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP

• Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

• Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

Như đã nêu bên trên, có 3 cách để VLOOKUP từ trái sang phải:
1. Thêm 1 cột phụ phía bên phải cột tham chiếu.
2. Sử dụng kết hợp hàm INDEX/MATCH
3. Sử dụng kết hợp hàm VLOOKUP/CHOOSE
Để tìm hiểu kỹ hơn về 3 cách này, chúng ta hãy cùng xem ví dụ sau:

VLOOKUP từ trái sang phải - Data Table

Yêu cầu ở đây là chúng ta cần lấy tên Continent dựa vào tên Country

1. Thêm cột phụ

Ý tưởng đầu tiên cũng là đơn giản nhất nhưng khá…ăn gian. Chúng ta chỉ cần tạo 1 cột ở cột C với giá trị bằng với cột A. Sau đó chúng ta dùng hàm

=VLOOKUP(“Indonesia”,B2:C19,2,FALSE)

Như vậy, sẽ trả ra được kết quả mà chúng ta cần.

Đây là cách đơn giản nhất nhưng cũng…ăn gian nhất. Với cách này thì không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng có nguy cơ làm cho bảng của chúng ta trở nên phức tạp hơn và làm hỏng cấu trúc dữ liệu của chúng ta.

2. Sử dụng kết hợp hàm INDEX/MATCH

Để hiểu cách kết hợp hàm INDEX/MATCH ở đây. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của hàm INDEX và MATCH trước.

MATCH

Hàm MATCH sẽ trả lại một số cho biết số thứ tự của một giá trị cụ thể trong danh sách. Cú pháp của hàm MATCH là:

=MATCH(lookup_value, lookup_array, match_type)

Các thông số của hàm MATCH tương tự như của VLOOKUP nhưng không trả ra giá trị mà chỉ trả ra số thứ tự chỉ vị trí của giá trị lookup_value, trong chuỗi hoặc bảng lookup_array.

Chúng ta xem thử ví dụ sau:

=MATCH(“Indonesia”, A2:C19, FALSE)

Kết quả trả ra sẽ là 5 do giá trị Indonesia nằm ở vị trí thứ 5 trong vùng A2:C19.

INDEX

Hàm INDEX trả ra vị trí trong bảng theo tọa độ mà chúng ta nhập vào. Hàm INDEX có cú pháp là:

=INDEX(array, row_num, [column_num])

trong đó

array: bảng dữ liệu cần lấy ra dữ liệu

row_num: Số thứ tự dòng cần lấy dữ liệu

column_num: Số thứ tự cột cần lấy dữ liệu, nếu không nhập thì Excel sẽ hiểu là 1.

=INDEX(A2:A19,5,1)

Kết quả trả ra sẽ là Asia (giá trị thứ 5 tính từ ô A2 đến ô A19)

KẾT HỢP HÀM INDEX VÀ MATCH

Như vậy, ta kết hợp hàm như sau sẽ có kết quả mà ta muốn

=INDEX(A2:A19,MATCH(“Indonesia”,B2:B19,0),1)

3. Sử dụng kết hợp hàm VLOOKUP và CHOOSE

Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa và cú pháp hàm CHOOSE.

CHOOSE

Hàm CHOOSE có cú pháp là

=CHOOSE(index_num, value1, [value2], …)

để cụ thể hơn, chúng ta hãy cùng xem thứ ví dụ sau:

= CHOOSE({1,2},B2:B19,A2:A19)

Lúc này, hàm CHOOSE sẽ gán số thứ tự cho vùng B2:B19 là 1, vùng A2: A19 là 2

Hàm CHOOSE có thể add nhiều trường hơn nữa nhưng hơi mất thời gian thôi, hiện tại Coffee Excel chưa nghĩ ra idea nào để nhanh và tiện, cả nhà có ý tưởng nào comment cho Coffee Excel với nhé

KẾT HỢP HÀM VLOOKUP và CHOOSE

Ý tưởng khi viết hàm sẽ là chúng ta “đánh số thứ tự” lại cho cột là B2:B191, A2:A192.

Với hàm sau đây, sẽ được kết quả như chúng ta mong muốn:

=VLOOKUP(“Indonesia”,CHOOSE({1,2},B2:B19,A2:A19),2,FALSE)

KẾT LUẬN

Nói túm lại, có 3 cách để từ từ trái sang phải với hàm VLOOKUP, từ “tà đạo” tới “quang minh chính đại”. Nhưng nhìn chung đã khắc phục được một trong những yếu điểm lớn nhất của hàm VLOOKUP rồi.

Tình hình là chúng ta đã xong phần 6 của Series: “Làm trùm” VLOOKUP rồi, cả nhà đón đọc Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện

Nguồn: Excel off the Grid

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Series Navigation<< Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảngSeries: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện >>
Series: “Làm trùm” VLOOKUP - Phần 6: VLOOKUP từ trái sang phải 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

Khi sử dụng hàm VLOOKUP, chúng ta có thể gặp một vấn đề là sau này, bảng dữ liệu của...

Close